Phiên bản G Suite

Google G Suite là một bộ ứng dụng xuất sắc được Google tạo ra nhằm nâng cao năng suất làm việc cho doanh nghiệp. Với rất nhiều tính năng nổi trội, Google G Suite xứng đáng là một bộ ứng dụng văn phòng hàng đầu. Chúng sẽ giúp bạn và doanh nghiệp của mình tìm được một gói dịch vụ phù hợp với đầy đủ những tính năng cần thiết.

G Suite Basic

G Suite Basic (phiên bản trước: Google Apps for Work / Google Apps for Business / Google Apps Premier Edition, Google Apps for Chính phủ, Google Apps (Miễn phí) / Google Apps Standard Edition).

” G Suite Basic ” là phiên bản bao gồm Dịch vụ G Suite, ngoại trừ Google Vault và Google Voice, có sẵn với chi phí bổ sung và Google Cloud Search.

G Suite Business

G Suite Business (phiên bản trước: Google Apps for Work Unlimited).

G Suite Business ” là phiên bản bao gồm tất cả các dịch vụ của G Suite, ngoại trừ Google Voice và cài đặt chính sách vùng dữ liệu cho dữ liệu chính trong dữ liệu khách hàng cho một số dịch vụ. Khách hàng có từ 5 Người dùng cuối trở lên sẽ nhận được dung lượng Google Drive không giới hạn. Khách hàng có 4 hoặc ít hơn người dùng cuối sẽ nhận được 1TB dung lượng lưu trữ Google Drive cho mỗi người dùng cuối.

G Suite Business (Nhóm được quản lý)

G Suite Business (Nhóm được quản lý) (phiên bản trước: Google Apps for Work Unlimited (Team Managed).

” G Suite (Được quản lý theo nhóm) ” là phiên bản được cung cấp theo Thỏa thuận được quản lý nhóm G Suite (phiên bản trước: Thỏa thuận được quản lý bởi Google Apps for Work Team), bao gồm Google Drive, Google Hangouts, Google Danh bạ và Google+. Các dịch vụ cốt lõi G Suite khác không khả dụng cho các tài khoản do nhóm quản lý. Khách hàng có từ 5 người dùng cuối trở lên sẽ nhận được dung lượng Google Drive không giới hạn. Khách hàng có 4 hoặc ít hơn người dùng cuối sẽ nhận được 1TB dung lượng lưu trữ Google Drive cho mỗi người dùng cuối.

Doanh nghiệp G Suite

” G Suite Enterprise ” là phiên bản G Suite bao gồm tất cả các Dịch vụ của G Suite ngoại trừ Google Voice. G Suite Enterprise cũng bao gồm chức năng ngăn ngừa mất dữ liệu cho Gmail và Google Drive, cài đặt chính sách vùng dữ liệu cho dữ liệu chính trong dữ liệu khách hàng cho một số dịch vụ. Khả năng tìm kiếm và hỗ trợ bổ sung cho nội dung trong các nguồn dữ liệu của bên thứ ba và các tính năng kiểm soát và bảo mật nâng cao cho Quản trị viên .

G Suite Enterprise cũng sẽ cho phép tích hợp Gmail bổ sung với các sản phẩm khác của Google. Một số công cụ lưu trữ của bên thứ ba và các ứng dụng OAuth của bên thứ ba. Khách hàng có từ 5 Người dùng cuối trở lên sẽ nhận được dung lượng Google Drive không giới hạn. Khách hàng có 4 hoặc ít hơn người dùng cuối sẽ nhận được 1TB dung lượng lưu trữ Google Drive cho mỗi người dùng cuối.

=>Xem thêm: G Suite giải pháp công nghệ dành cho Email doanh nghiệp

G Suite for Education

G Suite for Education (phiên bản trước: Google Apps for Education).

” G Suite for Education ” là phiên bản miễn phí bao gồm dịch vụ G Suite, ngoại trừ Google+, Google Voice và Google Cloud Search. Khách hàng có từ 5 người dùng cuối trở lên sẽ nhận được dung lượng Google Drive không giới hạn. Khách hàng có 4 hoặc ít hơn người dùng cuối sẽ nhận được 1TB dung lượng lưu trữ Google Drive cho mỗi người dùng cuối. Phiên bản này cũng bao gồm lớp học. Và Chrome Sync dưới dạng dịch vụ cốt lõi của G Suite.

  • ” Lớp học ” là một dịch vụ dựa trên web cho phép Người dùng Cuối tạo và tham gia vào các nhóm lớp. Sử dụng Lớp học, học sinh có thể xem các bài tập, nộp bài tập về nhà và nhận điểm từ giáo viên.
  • ” Đồng bộ hóa Chrome ” là một tính năng cho phép người dùng cuối đồng bộ hóa dấu trang, lịch sử, mật khẩu và các cài đặt khác trên tất cả các thiết bị nơi họ đăng nhập vào Chrome.

“ G Suite Enterprise cho Giáo dục ” là một phiên bản trả tiền bao gồm các dịch vụ trong Suite G cho phiên bản Giáo dục. Và bao gồm các tính năng bổ sung như thiết lập chính sách khu vực dữ liệu cho dữ liệu chính. Trong dữ liệu khách hàng cho các dịch vụ nhất định, điều khiển nâng cao, phân tích nâng cao và tìm kiếm, và các công cụ truyền thông cấp doanh nghiệp.

Người dùng đã lưu trữ G Suite

” Doanh nghiệp G Suite – Người dùng được lưu trữ ” là phiên bản bao gồm các Dịch vụ G Suite giới hạn cho phép tổ chức duy trì Tài khoản người dùng cuối cho Người dùng cuối cũ. Hoặc không hoạt động cho mục đích lưu giữ dữ liệu của khách hàng và bao gồm Google Vault. Khách hàng sẽ nhận được 1TB dung lượng Google Drive cho mỗi Tài khoản người dùng cuối được lưu trữ.

” G Suite Enterprise – Người dùng được lưu trữ ” là phiên bản bao gồm các dịch vụ trong G Suite Business – Phiên bản người dùng được lưu trữ và bao gồm chức năng ngăn ngừa mất dữ liệu bổ sung cho Google Drive.

Doanh nghiệp ổ đĩa

” Drive Enterprise ” là phiên bản bao gồm Google Drive (bao gồm chức năng ngăn ngừa mất dữ liệu) và sau đây được sử dụng cùng với Google Drive: (a) Quản lý nhận dạng đám mây; (b) Danh bạ Google; (c) Google Docs, Google Sheets, Google Slides và Google Forms; (d) Nhóm Google dành cho doanh nghiệp; (e) Google Giữ; (f) Trang web Google; (g) Google Vault; (h) cài đặt chính sách vùng dữ liệu cho dữ liệu chính trong Dữ liệu khách hàng cho một số Dịch vụ; Và (i) một số tính năng kiểm soát và bảo mật nâng cao, các công cụ di chuyển và chức năng quản lý thiết bị di động dành cho quản trị viên.

Doanh nghiệp tìm kiếm trên nền tảng đám mây

” Doanh nghiệp tìm kiếm trên đám mây ” là phiên bản bao gồm Google Cloud Search và các dịch vụ sau để sử dụng cùng với Google Cloud Search: (a) Quản lý nhận dạng đám mây; (b) Danh bạ Google; và (c) Nhóm Google dành cho doanh nghiệp. Cloud Search Enterprise cung cấp khả năng tìm kiếm và hỗ trợ cho nội dung trong các nguồn dữ liệu của bên thứ ba.

Giọng nói Google

“Bộ khởi động giọng nói ” là phiên bản Google Voice có thể được thêm vào với chi phí bổ sung cho bất kỳ phiên bản G Suite nào và chỉ cho phép tối đa 10 Người dùng cuối ở một quốc gia.

” Tiêu chuẩn giọng nói ” là phiên bản Google Voice có thể được thêm vào với chi phí bổ sung cho bất kỳ phiên bản  nào và hỗ trợ bất kỳ số lượng Người dùng cuối nào trong một quốc gia. Voice Standard cũng bao gồm khả năng tương thích điện thoại bàn và các tính năng tự động đa cấp.