HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT EMAIL GOOGLE APPS VỚI OUTLOOK

1. Giới thiệu về Email Google Apps.

Bạn có thể tải xuống thư từ Email Google Apps và xem chúng bằng một chương trình như Microsoft Outlook, Apple Mail hoặc Thunderbird … ngay cả khi bạn không online. Quá trình này được gọi là POP hoặc IMAP và hoàn toàn miễn phí cho tất cả người dùng Email Google Apps.

Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cài đặt cấu hình Email Google Apps với Microsoft Outlook với giao thức IMAP

2.Cài đặt Email Google App bằng IMAP

BƯỚC 1 : Bạn phải có tài khoản quản trị để cấp quyền truy cập vào các ứng dụng ít an toàn cho tất cả người dùng.
 • Truy cập vào “Bảng điều khiển quản trị ( Admin Console )” bằng liên kết http://admin.google.com/
 • Nhấn vào biểu tượng ”Main Menu” ở góc trên bên trái ( 3 gạch nằm ngang ) chọn “Bảo mật (Security)” / ”Cài đặt ( Setting )hoặc nhấn vào biểu tượng app “Bảo mật”

gmail-google-apps

Ảnh: Hướng dẫn cách cài đặt Email Google Apps

 • Trong “Bảo mật” chọn “Cài đặt cơ bản ( Basic Setting )”. Và “Chuyển tới cài đặt cho ứng dụng ít bảo mật hơn ( Go to setting for less secure apps )”.

gmail-google-apps

Ảnh: Hướng dẫn cách cài đặt Email Google App

gmail-google-apps

Ảnh: Hướng dẫn cách cài đặt Email Google App

 • Nhấp chọn “Thực thi quyền truy cập vào các ứng dụng ít an toàn hơn cho tất cả người dùng ( Enforce access for less secure apps )” / “Save” lại

gmail-google-apps

Ảnh: Hướng dẫn cách cài đặt Email Google App

BƯỚC 2 : Bật quyền truy cập giao thức “IMAP” trong Gmail
 • Đăng nhập vào tài khoản Email Google Apps cần cài đặt .
 • Nhấp vào biểu tượng bánh răng ở phía gần góc phải chọn “Cài đặt (Setting)”.
 • Chọn mục “Chuyển tiếp và POP/IMAP ( Forwarding and POP/IMAP)” / Chọn “Enable IMAP” à “Save”.
 • Đăng xuất khỏi Gmail (Sign Out).

gmail-google-apps

Ảnh: Hướng dẫn cách cài đặt Email Google App

BƯỚC 3 : Đăng nhập Microsoft Outlook ( ở đây là bản Microsoft Outlook 2016 )
 • Trong Outlook bạn chọn “File / Info / Add Account”

gmail-google-apps

Ảnh: Hướng dẫn cách cài đặt Email Google App

 • Trong bảng “Add Account” chọn “Manual setup or additional server types / POP or IMAP / Next ”

gmail-google-apps

Ảnh: Hướng dẫn cách cài đặt Email Google App

gmail-google-apps

Ảnh: Hướng dẫn cách cài đặt Email Google App

 • Điền đầy đủ thông tin trong bảng trong đó :
  • Your name : Tên email của bạn ( tùy chỉnh )
  • Email Address : Địa chỉ Email Google Apps cần cài đặt
  • Account Type : chọn IMAP
  • Incoming mail server : imap.gmail.com
  • Outgoing mail server : smtp.gmail.com
  • User Name : phải trùng với Email Address
  • Password : mật khẩu của mail Google Apps cần cài đặt
  • Sau đó chọn “More Setting.

gmail-google-apps

Ảnh: Hướng dẫn cách cài đặt Email Google App

 • Trong tab “Outgoing Server” nhấp chọn mục “My outgoing server (SMTP) requires authentication”

Ảnh: Hướng dẫn cách cài đặt Email Google App

 • Trong tab “Advanced” bạn điền thông tin máy chủ thư đến, đi dựa theo thông tin này :
  • Incoming server ( IMAP ) : SSL : 993
  • Incoming server ( POP ) : SSL : 995
  • Outgoing server ( SMTP ) : SSL : 465 hoặc 587
 • Điền xong thông tin chọn “OK / Next à” Lúc này Outlook hiển thị bảng “Test Account Setting” như trong ảnh là hoàn thành  “Close” , “Finish”

gmail-google-apps

Ảnh: Hướng dẫn cách cài đặt Email Google App

3.Kết thúc.

Thực hiện xong các bước trên là bạn đã hoàn thành xong việc cài đặt và cấu hình Email Google Apps, thật đơn giản đúng không nào. Hy vọng bài viết sẽ giúp ít cho các bạn.