Hướng Dẫn Cách Sử Dụng G Suite Một Cách Hiệu Quả.

Bài viết này dành cho người dùng G Suite. Bạn có thể sử dụng G Suite để cộng tác, tổ chức và năng suất trực tuyến.  Chúng tôi sẽ thể giúp bạn bắt đầu với G Suite bằng công nghệ hỗ trợ.

Giới thiệu về những công cụ trong G Suite.

Gmail

Gmail dùng để gửi và nhận email trong G Suite. Bạn có thể dễ dàng quản lý danh bạ. Cũng như  sắp xếp tin nhắn của mình bằng nhãn và tab hộp thư đến. Bạn có thể làm việc với email của mình bằng trình đọc màn hình và phím tắt.

Những điều mà Gmail đem lại:

 • Hiển thị và khả năng truy cập
 • Sử dụng Gmail với trình đọc màn hình
 • Sử dụng Gmail với trình đọc màn hình (chế độ xem HTML cơ bản)
 • Phím tắt cho Gmail
 • Sử dụng IMAP để kiểm tra Gmail trên các ứng dụng Email khác
 • Sử dụng Outlook với G Suite.
 • Giao diện cho Gmail

gmail-G-Suite

Ảnh: Giới thiệu về Google Gmail

Lịch Google

Sử dụng Lịch Google để tạo sự kiện. Chia sẻ lịch trình của bạn và thông báo lời nhắc.

Những điều mà Lịch Google đem lại:

 • Sử dụng trình đọc màn hình với Lịch Google
 • Sử dụng phím tắt trong Lịch Google
 • Sử dụng Outlook với G Suite.

google-calender-g-suite

Ảnh: Giới thiệu về Google Calendar

Google Drive trên web

Tạo, lưu trữ và chỉnh sửa các tệp bằng Google Drive online. Bạn có thể sử dụng trình đọc màn hình và phím tắt để sắp xếp tệp vào các thư mục, lưu trữ tệp. Việc này giúp bạn truy cập từ bất kỳ thiết bị nào và chia sẻ tệp với người khác.

Tài nguyên bao gồm:

 • Những điều mà Google Drive đem lại:
 • Phím tắt cho Google Drive trên web

Ứng dụng đồng bộ hóa Google Drive

Sử dụng các ứng dụng Drive File Stream hoặc Backup và Sync để đồng bộ hóa các tệp cục bộ với Google Drive trên web. Bạn có thể truy cập các tập tin của mình dù bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, trên bất kỳ thiết bị nào. Sao lưu và đồng bộ hóa File trong My Drive và các thư mục được chọn khác nằm trên máy tính của bạn và đồng bộ hóa với đám mây.

Tài nguyên bao gồm:

 • Trình đọc màn hình hoạt động với Google Drive
 • Sử dụng Drive File Stream đối với công việc hoặc trường học
 • Sao lưu và đồng bộ hóa file với Google Drive

Tìm kiếm trên Google Cloud

Sử dụng Google Cloud Search để tìm thông tin bạn cần tại nơi làm việc. Bạn có thể sử dụng trình đọc màn hình để tìm kiếm nội dung của tổ chức trong các dịch vụ G Suite hoặc nguồn dữ liệu của bên thứ ba.

Tài nguyên bao gồm:

 • Sử dụng Tìm kiếm trên đám mây với trình đọc màn hình
 • Các dịch vụ G Suite được hỗ trợ

Google Doc

Bạn có thể tạo, chỉnh sửa và cộng tác trên các tài liệu văn bản. Tương tự, bạn có thể điều hướng và chỉnh sửa tài liệu bằng trình đọc màn hình và phím tắt và sử dụng màn hình chữ nổi.

Tài nguyên bao gồm:

 • Khả năng truy cập cho các biên tập viên Docs
 • Chỉnh sửa tài liệu bằng trình đọc màn hình
 • Cộng tác và bình luận với trình đọc màn hình
 • Sử dụng màn hình chữ nổi với các trình soạn thảo Docs
 • Nhập bằng giọng nói của bạn
 • Phím tắt cho Google Docs
 • Làm cho tài liệu hoặc bản trình bày của bạn dễ tiếp cận hơn

google-docs-g-suite

Ảnh: Giới thiệu về Google Docs

Google Sheets

Sử dụng Google Sheets để tạo, chỉnh sửa, và cộng tác trên bảng tính. Ngoài ra bạn có thể chỉnh sửa và điều hướng bảng tính bằng trình đọc màn hình và phím tắt và sử dụng màn hình chữ nổi.

Tài nguyên bao gồm:

 • Khả năng truy cập cho các biên tập viên Docs
 • Chỉnh sửa bảng tính bằng trình đọc màn hình
 • Cộng tác và bình luận với trình đọc màn hình
 • Phím tắt cho Google Sheets

google-sheets_g-suite

Ảnh: Giới thiệu về Google Sheets

Google Slides

Sử dụng Google Slides để tạo, chỉnh sửa, và cộng tác trên các bài thuyết trình. Bạn có thể điều hướng và chỉnh sửa bản trình bày bằng trình đọc màn hình. Đặt màn hình chữ nổi và hiển thị với chú thích trực tiếp.

Tài nguyên bao gồm:

 • Khả năng truy cập cho các biên tập viên Docs
 • Chỉnh sửa bài thuyết trình bằng trình đọc màn hình
 • Cộng tác và bình luận với trình đọc màn hình
 • Sử dụng màn hình chữ nổi với các trình soạn thảo Docs
 • Các slide trình bày với chú thích
 • Phím tắt cho Google Slides
 • Làm cho tài liệu hoặc bản trình bày của bạn dễ tiếp cận hơn

google-slides-g-suite

Ảnh: Giới thiệu về Google Slides

Google Forms

Bạn có thể tạo biểu mẫu, câu hỏi và khảo sát. Chia sẻ Form với mọi người và theo dõi phản hồi.Ngoài ra bạn có thể tạo, chỉnh sửa và điều hướng các biểu mẫu bằng trình đọc màn hình và phím tắt.

Tài nguyên bao gồm:

 • Khả năng truy cập cho các biên tập viên Docs
 • Chỉnh sửa biểu mẫu bằng trình đọc màn hình
 • Phím tắt cho Google Forms

google-forms-g-suite

Ảnh: Giới thiệu về Google Froms

Trang web Google

Tạo các trang web riêng tư, được chia sẻ với những người cụ thể hoặc mở cho mọi người trên web. Bạn có thể điều hướng và chỉnh sửa các trang web bằng trình đọc màn hình và phím tắt.

Tài nguyên bao gồm:

 • Sử dụng Google Site với trình đọc màn hình
 • Phím tắt cho Google Site
 • Làm cho trang web của bạn dễ truy cập hơn

Google Draws

Tạo, chỉnh sửa và cộng tác trên các bản vẽ và chèn chúng vào các tệp Google Docs, Sheets hoặc Slides. Bạn có thể chỉnh sửa và điều hướng bản vẽ bằng trình đọc màn hình và sử dụng màn hình chữ nổi.

Tài nguyên bao gồm:

 • Tạo, chèn và chỉnh sửa bản vẽ.
 • Chỉnh sửa bản vẽ bằng trình đọc màn hình
 • Sử dụng màn hình chữ nổi với các trình soạn thảo Docs
 • Cộng tác và bình luận với trình đọc màn hình
 • Khả năng truy cập cho các biên tập viên Docs

Google App Maker

Xây dựng các ứng dụng web cho tổ chức của bạn. Bạn có thể tự thiết kế ứng dụng hoặc sử dụng mẫu. Điều chỉnh nó để đáp ứng nhu cầu của bạn. Bạn có thể điều hướng và xây dựng các ứng dụng bằng trình đọc màn hình và phím tắt.

Tài nguyên bao gồm:

 • Hướng dẫn về App Maker
 • Các tính năng trợ năng của App Maker

google-app-maker-g-suite

Ảnh: Giới thiệu về Google App Maker

Google Group

Bạn có thể tạo và tham gia vào các nhóm thảo luận, danh sách email và các trang web hỗ trợ. Bạn có thể làm việc trong Group bằng trình đọc màn hình và phím tắt. Và có gợi ý ARIA về các yếu tố màn hình quan trọng.

Tài nguyên bao gồm:

 • Sử dụng Google Groups với Shortcuts
 • Sử dụng phím tắt trong Google Groups

google-group-g-suite

Ảnh: Giới thiệu về Google Groups.

ClassRoom

Bạn có thể tạo và tham gia các lớp học. Quản lý bài tập và cung cấp phản hồi về công việc của sinh viên. Bạn có thể điều hướng và làm việc trong Class bằng phím tắt.

Tài nguyên bao gồm:

 • Sử dụng trình đọc màn hình với Lớp học

google-classroom-g-suite

Ảnh: Giới thiệu về Google Classroom.

Giọng nói Google

Sử dụng Google Voice cho các cuộc gọi, tin nhắn văn bản và thư thoại. Bạn có thể sử dụng số điện thoại Google của mình để quay số trong nước và quốc tế bằng trình duyệt web và thiết bị di động. Bạn có thể sử dụng Google Voice với trình đọc màn hình và phím tắt.

Tài nguyên bao gồm:

 • Sử dụng Google Voice với ứng dụng Shorcut

Google-voice-g-suite

Ảnh: Giới thiệu về Google Voice.

Hangouts Chat

Bạn có thể tham gia vào các cuộc trò chuyện riêng tư hoặc nhóm và sử dụng bot để giúp tự động hóa công việc của bạn. Các tính năng trợ năng bao gồm hỗ trợ trình đọc màn hình và phím tắt.

Tài nguyên bao gồm:

 • Sử dụng chat trong Hangouts với các tính năng trợ năng.

hangouts-chat-g-suite

Ảnh: Giới thiệu về Google HangOuts Chat.

Meeting Hangouts.

Sử dụng Meeting Hangouts để có các cuộc họp video với mọi người trong hoặc ngoài tổ chức của bạn. Bạn có thể tham gia từ máy tính, thiết bị di động hoặc phòng hội thảo. Bạn có thể hiển thị chú thích của người đang nói.

Tài nguyên bao gồm:

 • Hangouts đáp ứng khả năng truy cập
 • Sử dụng chú thích trong cuộc họp video
 • Làm cho các cuộc họp Jamboard dễ tiếp cận hơn

Google meeting room hardware.

Sử dụng Google Meeting Room để tham gia và tham gia các cuộc họp thoại và video. Bạn có thể bật độ phóng đại màn hình, phản hồi bằng giọng nói và chú thích trực tiếp.

Tài nguyên bao gồm:

 • Làm cho thiết bị và dịch vụ dễ tiếp cận hơn.
 • Sử dụng chú thích trong cuộc họp video

Classic Hangouts

Bạn có thể tham gia vào các cuộc gọi video và trò chuyện. Thực hiện các cuộc gọi điện thoại.

Tài nguyên HangOuts bao gồm:

 • Phím tắt cho Hangouts
 • Phím tắt cho ứng dụng hoặc tiện ích mở rộng Chrome Hangouts

Trình duyệt Chrome

Sử dụng Trình duyệt Chrome để tìm kiếm trên internet và làm việc với các ứng dụng web. Bạn có thể sử dụng Trình duyệt Chrome với trình đọc màn hình, đặt độ tương phản và màu tùy chỉnh cao và phóng to trên trang.

Tài nguyên của trình duyệt Chrome bao gồm:

 • Sử dụng TalkBack để duyệt web bằng Chrome.
 • Khả năng truy cập trên Chrome.
 • Phím tắt Chrome.
 • Khả năng tiếp cận: Hỗ trợ công nghệ hỗ trợ
 • Khả năng truy cập: Truy cập bàn phím
 • Khả năng tiếp cận: Hỗ trợ tầm nhìn thấp
 • Sử dụng Chrome với tiện ích mở rộng khả năng truy cập

ChromeBook

Sử dụng Chromebook để tạo nội dung, duyệt internet và giao tiếp và cộng tác với mọi người. Bạn có thể sử dụng thiết bị chữ nổi và bàn phím trên màn hình.

Tài nguyên ChromeBook bao gồm:

 • Sử dụng trình đọc màn hình tích hợp
 • Bật các tính năng trợ năng của Chromebook
 • Sử dụng bàn phím Chromebook của bạn
 • Phóng to hoặc phóng to màn hình Chromebook của bạn
 • Sử dụng thiết bị chữ nổi với Chromebook của bạn.
 • Sử dụng bàn phím trên màn hình