Hợp đồng cung cấp dịch vụ email doanh nghiệp G Suite

ĐIỀU 1: NỘI DUNG VÀ GIÁ TRỊ DỊCH VỤ

1.1. Bên B cung cấp cho bên A gói Email doanh nghiệp G Suite trong thời hạn … năm từ ngày….đến ngày… theo thông tin mô tả chi tiết dưới đây:

STT

Gói dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

(VND)

Thành tiền

(VND)

1

Email

Tháng

 

 

 

 

 

VAT 10%

 

Tổng cộng

 

Bằng chữ:  

1.2 Chi phí trên được thanh toán 1 lần bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ngay sau khi ký hợp đồng.

1.3 Sau khi hết hạn hợp đồng, nếu bên A tiếp tục gia hạn dịch vụ, chi phí gia hạn sẽ được tính theo bảng giá tại thời điểm gia hạn được công bố trên website cuulonggroup.com

email-doanh-nghiep-g-suite

ĐIỀU 2: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

2.1. Cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết cho bên B phục vụ cho việc khởi tạo email doanh nghiệp G Suite cho bên A.

2.2. Tuân thủ theo đúng các quy định của Nhà nước về sử dụng dịch vụ Internet và các điều khoản quy định trong hợp đồng này.

2.3. Thanh toán cho bên B đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 1.

2.4. Chủ động nộp phí duy trì các năm tiếp theo.

=>Xem thêm: G Suite giải pháp công nghệ dành cho Email doanh nghiệp

ĐIỀU 3: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

3.1. Hoàn thành việc khởi tạo dịch vụ Email doanh nghiệp G Suite trong vòng  01 (một) ngày làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ thông tin và tiền thanh toán của bên B.

3.2. Hướng dẫn và hỗ trợ bên A sử dụng các chức năng quản trị email.

3.3. Bên B có nghĩa vụ đảm bảo hệ thống mail của Bên A hoạt động liên tục trong thời gian thực hiện hợp đồng, trừ các trường hợp bất khả kháng như thiên tai, đứt cáp,  lũ lụt, động đất, chập cháy điện, mạng diện rộng….

3.4. Hỗ trợ khắc phục nhanh chóng khi email gặp sự cố trong suốt thời hạn của hợp đồng.

3.5. Được quyền tạm ngưng các tài khoản truy cập tới bên B của Bên A hoặc xem xét chấm dứt hợp đồng của bên A trong trường hợp bên A không thực hiện đúng những điều khoản trong hợp đồng này.

3.6. Được quyền tạm ngưng và thu hồi các dịch vụ vi phạm các quy định về quản lý tài nguyên Internet và thông tin điện tử trên Internet của Việt Nam.

3.7. Hết hạn dịch vụ nhưng không gia hạn hệ thống sẽ tự động xóa tài khoản và tất cả các dữ liệu liên quan trong vòng 30 (ba mươi) ngày tính từ ngày hết hạn.

3.8. Thông báo cho bên A biết trước ít nhất 02 (hai) tuần khi hết thời hạn hiệu lực của hợp đồng để Bên A quyết định tiếp tục hay không tiếp tục sử dụng dịch vụ do Bên B cung cấp

3.9. Cung cấp hoá đơn tài chính cho bên A, sau khi bên A thanh toán xong toàn bộ giá trị hợp đồng.

g-suite-theo-ten-mien

3.10 Hỗ trợ dịch vụ:

NV Kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật

0903 22 55 70

028 66 790 790

info@cuulonggroup.com

ĐIỀU 4: QUY ĐỊNH SỬ DỤNG EMAIL DOANH NGHIỆP G SUITE

4.1. Sau khi bàn giao các thông số quản trị Email doanh nghiệp G Suite cho bên A, bên B không chịu trách nhiệm và không bảo đảm về tính chính xác của những thông tin từ Email của bên A. Bên B không chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường cho bên B và bên thứ ba đối với các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, vô ý, đặc biệt, vô hình, các thiệt hại về lợi nhuận, doanh thu, uy tín phát sinh từ việc sử dụng sản phẩm Email từ Bên B của Bên A.

4.2. Bên B có quyền ngưng cung cấp Email mà không hoàn lại bất kỳ một chi phí  nào trong các trường hợp sau:

4.2.1. Bên A dùng Email vào bất kỳ mục đích, hình thức nào vi phạm pháp luật Việt Nam, đặc biệt về vấn đề bản quyền phần mềm….

4.2.2. Bên A gửi, tạo liên kết hoặc trung chuyển cho các dữ liệu bất hợp pháp không phù hợp với phong tục tập quán Việt Nam và bị pháp luật cấm.

4.2.3. Bên A lưu trữ, truyền bá các dữ liệu bản quyền, của người khác.

4.2.4. Bên A sử dụng Email doanh nghiệp G Suite để phá hoại một dịch vụ Internet khác.

4.2.5. Bên A sử dụng các chương trình có khả năng làm tắc nghẽn hoặc đình trệ hệ thống, như gây cạn kiệt tài nguyên hệ thống, làm quá tải bộ vi xử lý và bộ nhớ.

4.2.6. Bên A sử dụng Email hoặc tài khoản của mình để xâm nhập trái phép vào dịch vụ Internet khác hoặc gây ảnh hưởng  đến khách hàng khác của bên B.

4.2.7. Bên A không thanh toán các chi phí đúng hạn.

4.2.8. Bên A không được dùng tài khoản email doanh nghiệp G Suite được cấp vào các mục đích gửi thư hàng loạt ( Spam, Mail reply) hoặc gửi email hàng loạt có nội dung tuyên truyền phản động, có yếu tố chống phá lại pháp luật và Nhà nước Việt Nam.

4.3. Bên A giữ một cách an toàn các thông tin nhận biết, mật khẩu hay những thông tin khác liên quan đến tài khoản của mình và lập tức thông báo cho bên B khi phát hiện các hình thức truy cập trái phép bằng tài khoản của mình hoặc các sơ hở về bảo mật, bao gồm việc mất mát, đánh cắp hoặc để lộ các thông tin về mật khẩu và các thông tin bảo mật khác.

4.4. Bên A phải tự chịu trách nhiệm về nội dung các email được gửi đi từ hộp thư trong tài khoản của mình.

g-suite-cho-giao-duc

ĐIỀU 5: CÁC KHOẢN PHẠT DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG

5.1. Nếu bên B đơn phương hủy hợp đồng mà không được sự chấp thuận của bên A, bên B phải hoàn trả lại toàn bộ số tiền còn lại chưa sử dụng dịch vụ cho bên A.

5.2. Nếu bên A đơn phương hủy hợp đồng mà không được sự chấp thuận của bên B, bên A phải chịu mất toàn bộ số tiền đã thanh toán còn lại nhưng chưa sử dụng dịch vụ.

ĐIỀU 6:  ĐIỀU KHOẢN CHUNG

6.1. Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã ghi trên hợp đồng. Bất kỳ sự thay đổi nào trong hợp đồng này cũng phải có sự nhất trí bằng văn bản của cả hai bên.

6.2. Trong trường hợp có vấn đề phát sinh phải thông báo cho nhau để cùng bàn bạc giải quyết. Mọi thoả thuận phải có văn bản đính kèm và được coi là phụ lục của Hợp đồng.

6.3. Thời hạn thực hiện hợp đồng quy định tại Điều 1 và được tự động gia hạn trên cơ sở các lần nộp phí duy trì sử dụng dịch vụ tiếp theo.

6.4. Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện sẽ được hai Bên thương lượng giải quyết trên tinh thần hợp tác, tôn trọng lẫn nhau. Trường hợp hai Bên không thống nhất giải quyết thì vụ việc sẽ được chuyển đến Tòa án có thẩm quyền để giải quyết, phán quyết của Tòa án là quyết định cuối cùng buộc các Bên phải chấp hành.

6.5. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và bên A đã thanh toán chi phí theo Điều 1 của hợp đồng. Hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản để làm căn cứ thực hiện.

                 ĐẠI DIỆN BÊN B

ĐẠI DIỆN BÊN A

dich-vu-g-suite

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CỬU LONG
Tel: (028)66.790.790
Email: info@cuulonggroup.com
Web: www.clg.vn