Dịch vụ G Suite

Các công việc đơn giản như là tuyển dụng, đào tạo nhân viên, sắp xếp bảo vệ tài liệu,… Sẽ không còn đơn giản khi doanh nghiệp phát triển và mở rộng quy mô hoạt động. Những việc đó sẽ trở nên phức tạp và tốn rất nhiều thời gian nếu không biết cách tổ chức và quản lý phù hợp ngay từ đầu. Khi nâng cấp dịch vụ G Suite sẽ giúp bạn quản lý được những thay đổi và biến động xảy ra. Để việc phát triển được thuận lợi, bảo mật và càng hiệu quả càng tốt. 

Dịch vụ cốt lõi cho G Suite (Dịch vụ Core Core)

Quản lý nhận dạng đám mây

” Quản lý nhận dạng đám mây ” như được mô tả tại https://cloud.google.com/terms/identity/user-features.html hoặc các URL khác như Google có thể cung cấp.

Gmail

” Gmail ” là dịch vụ email dựa trên web cho phép một tổ chức chạy hệ thống email của mình bằng hệ thống của Google. Nó cung cấp khả năng truy cập hộp thư đến của người dùng cuối từ trình duyệt web. Được hỗ trợ, đọc thư, soạn, trả lời và chuyển tiếp thư, tìm kiếm thư và quản lý thư qua nhãn. Gmail cung cấp tính năng lọc thư rác và vi-rút và cho phép quản trị viên tạo quy tắc xử lý thư chứa nội dung cụ thể. Và tệp đính kèm hoặc định tuyến thư đến các máy chủ thư khác. Các quy tắc có thể được thiết lập theo nhóm hoặc khách hàng (tất cả các tên miền).

Google+

” Google+ ” là dịch vụ dựa trên web cho phép người dùng cuối chia sẻ liên kết, video, hình ảnh, bộ sưu tập và nội dung khác. Với những người khác trong cùng miền G Suite và để xem và tương tác với nội dung được chia sẻ với họ bởi những người khác trong cùng một nhóm miền. Người dùng cuối cũng có thể tạo và tham gia các cộng đồng để có cuộc trò chuyện với những người khác trong cùng một miền, những người có chung sở thích. Nếu Google+ được sử dụng để chia sẻ nội dung hoặc tương tác với những người khác bên ngoài miền G Suite của người dùng cuối, Google+ sẽ không được đưa vào dịch vụ cốt lõi trong phạm vi sử dụng đó.

Lịch Google

” Lịch Google ” là một dịch vụ dựa trên web để quản lý lịch cá nhân, công ty / tổ chức và nhóm. Nó cung cấp giao diện cho người dùng cuối để xem lịch của họ, lên lịch các cuộc họp với người dùng cuối khác. Xem thông tin sẵn có cho Người dùng Cuối khác và lên lịch cho các phòng và tài nguyên.

Google Cloud Search

” Google Cloud Search ” là một dịch vụ dựa trên web cung cấp cho Người dùng Cuối khả năng tìm kiếm và hỗ trợ cho nội dung trong một số Dịch vụ cốt lõi nhất định cho G Suite. Google Cloud Search cũng cung cấp cho Người dùng Cuối các thông tin và đề xuất hữu ích và có thể thực hiện được.

Danh bạ Google

” Danh bạ Google ” là một dịch vụ dựa trên web cho phép Người dùng cuối nhập liệu, lưu trữ và xem thông tin liên hệ và tạo các nhóm liên hệ cá nhân. Có thể được sử dụng để gửi email cho nhiều người cùng một lúc.

Google Docs, Google Sheets, Google Slides, Google Forms

” Google Docs “, ” Google Sheets “, ” Google Slides “, ” Google Forms ” là các dịch vụ dựa trên web cho phép Người dùng cuối tạo, chỉnh sửa, chia sẻ, cộng tác, vẽ, xuất và những nội dung trên tài liệu, bảng tính, bản trình bày và các hình thức.

Google Drive

” Google Drive ” cung cấp các công cụ dựa trên web cho phép Người dùng cuối lưu trữ, di chuyển và chia sẻ tệp và xem video.

Google Groups for Business

” Google Groups for Business ” là một dịch vụ dựa trên web cho phép Người dùng cuối và chủ sở hữu trang web tạo và quản lý các nhóm hợp tác. Người dùng cuối có thể thảo luận qua email và chia sẻ tài liệu, lịch, trang web và thư mục với các thành viên của một nhóm. Họ cũng có khả năng xem và tìm kiếm tài liệu lưu trữ thảo luận nhóm. Google Groups for Business không khả dụng cho Khách hàng của G Suite (Miễn phí).

=>Xem thêm: G Suite giải pháp công nghệ dành cho Email doanh nghiệp

Google Hangouts

” Google Hangouts ” , ” Trò chuyện trong Hangouts”, ” Gặp gỡ Hangouts ” và “Google Talk,”Gọi trong Google Hangouts và Hangouts Meet được cung cấp bởi Google Dialer Inc. gọi khẩn cấp không được hỗ trợ.

Google Jamboard

” Google Jamboard ” là một dịch vụ dựa trên web cho phép Người dùng Cuối tạo, chỉnh sửa, chia sẻ, cộng tác, vẽ, xuất và những nội dung trong tài liệu.

Google Keep

” Google Keep ” là một dịch vụ dựa trên web cho phép Người dùng Cuối tạo, chỉnh sửa, chia sẻ và cộng tác trên các ghi chú, danh sách và bản vẽ.

Trang web Google

” Trang web Google ” cho phép Người dùng cuối tạo trang web trên miền G Suite Basic để xuất bản nội bộ trong một công ty hoặc xuất bản ra bên ngoài. Người dùng cuối có thể tạo trang web thông qua một công cụ dựa trên web và sau đó có thể chia sẻ trang web với một nhóm Người dùng cuối khác hoặc xuất bản trang web đó cho toàn bộ công ty hoặc thế giới (nếu được Quản trị viên cho phép). Chủ sở hữu trang web có thể chọn người có thể chỉnh sửa trang web và ai có thể xem trang web.
email doanh nghiệp

Nhiệm vụ của Google

” Nhiệm vụ của Google ” là một dịch vụ dựa trên web cho phép Người dùng Cuối tạo, chỉnh sửa và quản lý các tác vụ của họ.

Google Vault

” Google Vault ” là một dịch vụ dựa trên web cung cấp khả năng tìm kiếm và xuất cho Google Drive và Gmail. Đối với Gmail, Google Vault cung cấp cho Khách hàng khả năng tìm kiếm trên toàn bộ miền, lưu trữ dữ liệu và tạo quy tắc lưu giữ và xử lý dựa trên nội dung và khả năng Khám phá Điện tử cho phép Khách hàng tạo vấn đề và bảo quản dữ liệu này cho mục đích giữ hợp pháp. Khách hàng phải tiếp tục sử dụng / mua Google Vault cho Google để giữ lại dữ liệu lưu trữ. Nếu Gmail được bật cho tài khoản người dùng, người dùng đó trong bản ghi cuộc trò chuyện Google Talk và lịch sử trò chuyện Google Hangouts có thể được tìm kiếm, xuất, giữ lại và lưu giữ.

Google Voice

” Google Voice ” là dịch vụ điện thoại dựa trên IP do quản trị viên quản lý. Nó cho phép Khách hàng quản lý số điện thoại để Người dùng Cuối sử dụng trong tổ chức của họ. Người dùng cuối có thể thực hiện và nhận cuộc gọi bằng số được chỉ định của họ; các chức năng bổ sung cũng có sẵn để sử dụng liên quan đến cuộc gọi trong và ngoài nước, bao gồm cả quay số khẩn cấp cho Người dùng cuối bằng cách quay số hai chiều. Google Voice được cung cấp bởi các chi nhánh của Google như được mô tả trong Điều khoản cụ thể của dịch vụ Google Voice. Phí bổ sung áp dụng cho việc sử dụng Google Voice.

Các tính năng tìm kiếm

Các tính năng tìm kiếm và thông minh cho phép tìm kiếm và truy xuất nâng cao trên tất cả các dịch vụ, cung cấp tìm kiếm nội dung sản phẩm chéo và phân loại nội dung tự động để sử dụng trong các dịch vụ đang hoạt động. * Lưu ý: Google Voice chưa được xem xét theo Chứng chỉ ISO 27017 và ISO 27018 nhưng sẽ được đưa vào quy trình chứng nhận cho Dịch vụ trong chu kỳ kiểm toán tiếp theo.

Các dịch vụ khác dành cho G Suite

Google Cloud Print

” Google Cloud Print ” là một dịch vụ dựa trên web cho phép Người dùng Cuối in ra máy in được kết nối với đám mây. Google Cloud Print không phải là Dịch vụ được kiểm toán.